ТОВ «Черниговская индустриальная молочная компания»

Звіт
        

 Про застосування кормових добавок пробіотичної дії «Агробіобак 1» і       «Агробіобак 2» і сінажу та силосу, закладених із застосуванням «Силосної закваски»  виробництва ПП «УКРПРОЛАЙФ» в господарстві с.Шеберинівка ТОВ «Чернігівська Індустріальна Молочна Компанія»

З 20.05.11 р. Сталося отруєння корів алкалоїдами люпину, що містились в комбікормі, і пішло падіння надоїв. У корів, де отруєння було особливо сильним, застосовувалися крапельниці 5% розчину глюкози з 10% розчином кальцію хлориду, які виявилися малоефективними (загинуло три корови).
З 23.05.11 р. У раціон тварин були застосовані кормові добавки пробіотичної дії «Агробіобак 1» і «Агробіобак 2» по 100 мл. на голову кожна протягом 7 днів. На другий день у корів припинилося діарея, а через 5 днів почалися підниматися надої.  Подальше випоювання кормовими добавками «Агробіобак 1»  і  «Агробіобак 2» в профілактичній дозі по 50 мл. щоденно протягом місяця. Результати в графіку № 1.

Графік № 1

 

Паралельно було виділено дві групи корів по 46 голів з маститними проявами. У контрольній групі маститного молока було в 4 рази менше, ніж у дослідній. Лікування маститів проводилося антибіотиками. У дослідній групі застосовувався 10% розчин кормової добавки «Агробіобак 1» по 100 мл. в кожну уражену частку вимені після кожного доїння. Після двох – трьох кратного застосування маститні прояви купирувались повністю і надалі не поновлювалися.

За сорокаденний період дослідна група дала молока, включаючи маститне, 22780 кг, контрольна 20235 кг., Тобто дослідна група дала на 2545 кг. більше. Категорійного молока в дослідній групі було отримано 20531 кг, а в контрольній   17480 кг., Тобто у дослідній на 3051 кг більше. При цьому за 40 днів у дослідній групі не було жодного випадку застосування антибіотикотерапії, в той час як в контрольній групі антибіотики застосовувалися постійно.
Враховуючи те, що до початку проведення досліду у дослідній групі маститних проявів було в 4 рази більше, ніж у контрольній, до закінчення досліду маститного молока було здано на 38% менше, ніж у контрольній групі за весь період (40 днів). При цьому, в контрольній групі за період проведення досліду було витрачено на терапію антибіотиками близько 1188 грн., А на дослідну групу було витрачено 3477 грн. на «Агробіобак 1» і «Агрорбіобак 2».

Графік №2
маститного молока при проведення досліду в господарстві с.Шеберинівка
ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія»


В результаті у дослідній групі приблизний дохід склав:

20531 кг х 3,4 грн. = 69805,4 грн. – Категорійне молоко.
2249 кг х 2 грн. = 4498 грн. – Маститне молоко.
(69805,4 + 4498) – 3477 = 70826,4 грн. – Загальний дохід.

У контрольній групі дохід склав:
17480 кг х 3.4 грн. = 59632 грн. – Категорійне молоко.
2755 кг х 2 грн. = 5510 грн. – Маститне молоко.
(59632 + 5510) – 1188 = 63954 грн. – Загальний дохід.

Різниця:

70826.4-63954 = 6872.4 грн. прибутку більше у дослідній групі.

На групі корів 20 голів з проявами серозного ендометриту був застосований 10% розчин кормової добавки пробіотичної дії «Агробіобак 1» по 100 мл. внутрішньоматочно один раз в день триразово.
У 18 корів прояви ендометриту купировались на другу третю добу. У двох корів, де до моменту початку досвіду ендометрит перейшов у стадію гнійного запалення, були застосовані антибіотики з подальшим відновленням піхвової мікрофлори за допомогою кормової добавки пробіотичної дії «Агробіобак 1».

В дослідний період кормові добавки прбіотичної дії «Агробіобак 1» і «Агробіобак 2» застосовувалися у 32 телят у віці від 1 до 14 днів в кількості по 10 мл. на голову. Перші три дні застосовувалися кормові добавки прбіотичної дії «Агробіобак 1» і «Агробіобак 2» по 10 мл. кожна щоденно одноразово, потім в наступні дні тільки кормова добавка «Агробіобак 1» по 10 мл. щоденно одноразово.
За весь період випоювання телят кормовою добавкою «Агробіобак 1» діарейні прояви спостерігалися у двох випадках. Відразу ж була застосована кормова добавка «Агробіобак 2» двократно в дозуванні по 15 мл. Після чого діарейний синдром не поновлювався. Антибіотики жодного разу не застосовувалися.          Відходу серед телят, які отримували кормові добавки серії «Агробіобак», не було.
З початку вересня в раціон годівлі корів були введені сінаж та силос, закладені з застосуванням «силосної закваски» виробництва ПП «УКРПРОЛАЙФ».
Порівняльні дані надоїв молока за аналогічні періоди 2010 і 2011 років наведено у графіку № 3. Раціон годівлі в 2010 та в 2011 році не змінювался.

Графік №3

Зі свідчень графіка видно, що застосування кормових добавок було припинено з середини липня 2011 року, але пролонгована дія продовжувалася після закінчення застосування ще в середньому протягом 3-4х тижнів, після чого почалося  падіння надоїв. З графіка видно, що надої на голову до кінця серпня зрівнялися з аналогічним періодом 2010 року, коли Кормові добавки пробіотичної дії «Агробіобак 1» і «Агробіобак 2»  не застосовувалися. З початком введенням в раціон харчування тварин сінажу та силосу, заквашених за допомогою «силосної закваски» виробництва ПП «УКРПРОЛАЙФ» надої збільшилися.
Антибіотики у звітний період практично не застосовувалися.

Висновки.

1.Кормові добавки пробіотичної дії «Агробіобак 1» і «Агробіобак 2» вироблені на основі молочнокислих бактерій містять в собі велику кількість різних органічних кислот (молочна, мурав’їна, янтарна, оцтова), що виділяються бактеріями в процесі їх життєдіяльності. Органічні кислоти переводять отруйні речовини люпину в нерозчинні сполуки, які виводяться з організму тварин природним шляхом. Таким чином, відбувається швидке купирування симптомів отруєння у тварин.

2.Комплексне застосування кормових добавок прбіотичної дії «Агробіобак 1» і «Агробіобак 2» (пероральне та місцеве) призводить до купирування маститних проявів у тварин на стадії серозного запалення без використання антибіотикотерапії і дозволяє зменшити кількість інгібіторного молока.
3. Комплексне застосування кормових добавок прбіотичної дії «Агробіобак 1» і «Агробіобак 2» (пероральне та місцеве) призводить до купирування ендометритних проявів у корів на стадії серозного запалення. Профілактичний ефект досягається за рахунок вираженого антагонізму молочнокислих бактерій, що містяться в «Агробіобак 1», до патогенної мікрофлори котра викликає дане захворювання.
4. Застосування кормових добавок пробіотичної дії «Агробіобак 1» і «Агробіобак 2» у телят починаючи з першого годування (необхідна умова) призводить до формування нормальної мікрофлори шлунково-кишкового тракту і перешкоджає заселенню патогенної мікрофлори. Дані заходи дозволяють в значній мірі знизити застосування антибіотиків у телят і сприяють підвищенню у них імунітету.

 

Директор ПП «УКРПРОЛАЙФ»                                 ____________ Г.Р.Пугач

 

Гл.технолог ПП «УКРПРОЛАЙФ»                            _____________ Д.В. Донченко