Пробиотики для свиноматок, хряков

Пробиотики для свиноматок, хряков

Установлено, что источником полезных, а также условнопатогенных и патогенных микроорганизмов у новорожденных животных являются их матери. Обработка супоросных свиноматок пробиотиками снижает риск заболеваемости новорожденных поросят, позволяет получить более здоровое и жизнеспособное потомство. В результате применения препаратов, содержащих Bacillus Subtilis укрепляется иммунная система организма, повышается сохранность и интенсивность роста свиней в различных возрастных группах, улучшается качество мяса.

Результаты опытов, проведенных в разных агрохозяйствах Украины позволили сделать следующие выводы.

Использование пробиотических препаратов на основе Bacillus Subtilis Bacillus Licheniformis  в рационах супоросных свиноматок за один месяц до опороса в количестве 0,3% по массе корма, увеличило крупноплодность поросят на 10,7% по сравнению с контролем. Увеличилась также молочность у свиноматок на 14,4%

У свиноматок, которые получали только пробиотик, крупноплодность поросят увеличилась на 8%, а молочность на 8,8%.

Заметно меньше мертворожденных поросят было в опытных группах. Суточное потребление корма поросятами контрольной группы было на 4% больше, чем в опытных группах и составило 492 г против 473 г. Соответственно, затрачено корма на 1 кг прироста живой массы в контрольной группе – 1,86 кг, а в опытных группах – 1,67 кг, или меньше контроля на 11,2%.

Рекомендована схема застосування кормової добавки – пробіотика «Агробіобак»

Для свиноматок та поросят.

Свиноматка:

За 10-14 діб до опоросу, але не пізніше 3-5  діб до опоросу ,один раз на добу застосовується «Агробіобак 1» в кількості 10-20 мл/гол. Додається в корм методом поливу по поверхні корму, або з водою в поїлку.

Із дня опоросу до дпя віднімання поросят, але не менше 10 діб, застосування «Агробіобак 1» в кількості 10-25 мл/гол один раз на добу.

 

Мета застосування:

Збільшення лактації, покращення якості молока, опосередкованна імунізація поросят.

 

Поросята:

ВАЖЛИВО!

Перед першим годуванням, після обмивання вим’я свиноматки, обприскування всього  вим’я за допомогою ручного обприскувача розчином «Агробіобак 1» 10 мл. на  свиноматку . Найбільший профілактичний ефект досягається при обробці вим’я три рази на добу. Мінімально обприскувати один раз на добу, ОБОВ’ЯЗКОВО безпосередньо перед годуванням поросят.

Дані заходи проводяться до періоду, коли поросята починають пити воду самостійно, тобто 7-9 діб.

В подальшому застосування «Агробіобак 1» по 2 мл/гол з 10 по 20 добу, по 5 мл /гол з 21 доби, шляхом додавання в корм методом поливу по поверхні корму, або з водою в поїлку до повного переводу поросят на повне харчування сухими кормами.

 

Мета застосування:

Як найшвидше заселити шлунково-кишковий тракт поросяти фізіологічною, нормальною мікрофлорою.

Додатковий ефект заходу – зниження можливого розвитку маститу бактеріальної етіології у свиноматок на 50-70%.

 

Заходи, що проводяться за добу до кастрації, до вакцинації, перед відніманням від свиноматки та наступні 2-3 доби:

Додатково застосовується  «Агробіобак 2» в кількості 2-5 мл/гол один раз на добу з метою запобігання можливих діарейних проявів. У випадку діарейних проявів «Агробіобак 2»

Застосовувати три рази на добу по 2-5 мл/гол.

При нормальному епізоотичному стані в господарстві, дана схема забезпечує зниження захворювань шлунково-кишкового тракту тварин, покращує перетравлюваність кормів та засвоюваність білків, забеспечує додаткові прирости.

Дана схема застосування розроблена винятково для кормової добавки – пробіотика серії «Агробіобак ».